SD405高压液体连接管
产品名称:SD405高压液体连接管
生产企业:北京赛斯顿科技有限公司

●高压液体压力仪表远距离校验时,仪表与校验器连接使用                                                                                

●配送密封件10个

●压力范围:0~60MPa